Kuinka likinäköisyys ja kaukonäköisyys syntyvät?

You are currently viewing Kuinka likinäköisyys ja kaukonäköisyys syntyvät?
  • Artikkelin kategoria:Ihmiskehon
  • Lukuaika:3 mins read

Miten likinäköisyys kehittyy?

Likinäköisyys, tieteelliseltä nimeltään myopia, on yleinen näköhäiriö, joka aiheuttaa vaikeuksia nähdä kaukana olevia kohteita selvästi. Tämä johtuu yleensä siitä, että silmän taittovoima on liian suuri tai silmän pituus on liian pitkä. Kun valonsäteet taittuvat liikaa silmän linssissä, ne kohdistuvat verkkokalvon eteen sen sijaan, että ne kohdistuisivat suoraan verkkokalvolle. Tämä aiheuttaa epätarkkaa kuvaa kaukana olevista kohteista.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että likinäköisyys voi olla perinnöllistä, mutta ympäristötekijöillä, kuten liiallisella lähityöskentelyllä tai liian vähäisellä ulkoilulla, voi myös olla merkittävä vaikutus sen kehittymiseen. Nykypäivänä monet lapset viettävät paljon aikaa tietokoneen, television ja älypuhelinten ääressä, mikä voi lisätä likinäköisyyden riskiä.

On myös spekuloitu, että likinäköisyys voi liittyä aivojen kehitykseen. Jotkut tutkijat uskovat, että aivojen ja silmien välinen kommunikaatio voi olla heikentynyt likinäköisillä henkilöillä, mikä vaikuttaa näkemiseen.

Miten kaukonäköisyys kehittyy?

Kaukonäköisyys, tieteelliseltä nimeltään hyperopia, on toinen yleinen näköhäiriö, joka aiheuttaa vaikeuksia nähdä lähellä olevia kohteita selvästi. Tämä johtuu yleensä siitä, että silmän taittovoima on liian heikko tai silmän pituus on liian lyhyt. Kun valonsäteet eivät taitu tarpeeksi silmän linssissä, ne kohdistuvat verkkokalvon taakse sen sijaan, että ne kohdistuisivat suoraan verkkokalvolle. Tämä aiheuttaa epätarkkaa kuvaa lähellä olevista kohteista.

Kuten likinäköisyyden tapauksessa, myös kaukonäköisyys voi olla perinnöllistä tai johtua ympäristötekijöistä. Ikääntyminen on yksi yleisimmistä kaukonäköisyyden syistä, koska silmän linssi menettää joustavuuttaan ja kykyään muuttaa muotoaan tarkentamiseksi.

On myös tärkeää huomata, että sekä likinäköisyys että kaukonäköisyys voivat kehittyä eri aikoina elämässä. Jotkut lapset voivat syntyä jo likinäköisinä tai kaukonäköisinä, kun taas toisilla näköhäiriöt voivat kehittyä vasta myöhemmässä vaiheessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että likinäköisyys ja kaukonäköisyys johtuvat yleensä silmän taittovoiman virheistä tai silmän pituuden poikkeavuuksista. Vaikka nämä näköhäiriöt voivat olla perinnöllisiä, ympäristötekijät ja elämäntapa voivat myös vaikuttaa niiden kehittymiseen. Tämän vuoksi on tärkeää pitää huolta silmistä ja välttää liiallista lähityöskentelyä sekä käyttää asianmukaisia näkökorjauskeinoja tarvittaessa.

Post

  Rate this post!