Hur växter tillverkar mat

Du visar för närvarande Hur växter tillverkar mat

En grön värld

Växter är fantastiska organismer som har förmågan att tillverka sin egen mat. Genom en process som kallas fotosyntes, kan de omvandla solljus, koldioxid och vatten till glukos och syre. Detta är en av naturens mest imponerande och viktiga processer.

Fotosyntesens gåta

Hur lyckas växter göra detta? Svaret ligger i deras gröna pigment, klorofyll. Dessa pigment finns i bladen och fångar upp solljuset. När solljuset träffar klorofyllet, startar en komplex kedjereaktion som omvandlar energin till kemisk energi.

En kemisk fabrik

Växterna har sina egna inbyggda fabriker, kloroplaster, där fotosyntesen äger rum. I dessa små organeller sker de olika stegen i processen. Koldioxid tas in genom små hål i bladen, kallade klyvöppningar. Vattnet transporteras från rötterna upp genom stammen och ut i bladen.

Enzymer och energi

För att fotosyntesen ska kunna ske behövs enzymer och energi. Enzymer fungerar som katalysatorer och påskyndar reaktionerna. Energin som behövs kommer från solljuset. När solljuset träffar klorofyllet, skapas en elektrisk laddning som driver reaktionerna framåt.

Glukos och syre

Under fotosyntesen omvandlas koldioxid och vatten till glukos och syre. Glukos är en sockermolekyl som fungerar som bränsle för växterna. Överskottet av glukos lagras i växternas celler och används senare för att tillverka andra ämnen som behövs för växternas tillväxt och överlevnad. Syret, som är en biprodukt av fotosyntesen, frigörs till luften och bidrar till att upprätthålla syrehalten i atmosfären.

Post

En viktig process

Fotosyntesen är en av de viktigaste processerna på jorden. Den ger oss syre att andas och är grunden för hela näringskedjan. Utan växter och fotosyntesen skulle livet på jorden se mycket annorlunda ut. Så nästa gång du ser en grön växt, kom ihåg att den är en mästare på att tillverka sin egen mat och ge oss syre att leva av.

  Rate this post!